Оргкомитет

CERN, Женева, 1 - 8 ноября 2015 года


ОРГКОМИТЕТ
 
     В.А. Матвеев (ОИЯИ) - председатель 

     К.В. Тихонова (ЦНИР МГУ) - со-председатель

     К. Дженде (CERN)     

     С.З. Пакуляк (ОИЯИ

     М.Г. Коротков (ЦНИР МГУ)


     М. Сторр (CERN и ОИЯИ)

     Н.И. Зимин (ОИЯИ и CERN)

     В.Ю. Каржавин (ОИЯИ и CERN)

     А.С. Деникин (Университет "Дубна" и ОИЯИ)

     А.Д. Стремоухова (ЦНИР МГУ)

     Е.Г. Карпова (ОИЯИ)


Вы здесь: Home Оргкомитет